For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.06.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.11.2004 Examinarea preliminara 03.02.2005 Examinarea de fond 31.12.2005 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2007 Eliberarea brevetului (C2) 02.06.2013 Valabil pana la 31.12.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2929
(21)Numarul depozituluia 2004 0140
(22)Data depozitului2004.06.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.09.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTAŞCOV Eugen, MD; CRASNOVA Nadejda, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de producere a brânzei
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2007
B1, BOPI 12/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 19/068 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.12.31
(47)Data eliberării brevetului2007.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.06.02
 Data decăderii din drepturi2013.06.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0140