For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.09.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.11.2004 Examinarea preliminara 14.03.2005 Examinarea de fond 30.06.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2006 Eliberarea brevetului (G2) 08.09.2009 Valabil pana la 31.03.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2794
(21)Numarul depozituluia 2004 0210
(22)Data depozitului2004.09.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiBioreactor anaerob
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2006
F1, BOPI 06/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.06.30
(47)Data eliberării brevetului2006.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.09.08
 Data decăderii din drepturi2009.09.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0210