For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.09.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.12.2004 Examinarea preliminara 10.03.2005 Examinarea de fond 30.06.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2006 Eliberarea brevetului (G2) 15.09.2009 Valabil pana la 31.03.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2795
(21)Numarul depozituluia 2004 0221
(22)Data depozitului2004.09.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COVALIOVA Olga, MD; GAINA Boris, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de epurare biochimică anaerobă-aerobă a apelor reziduale  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2006
F1, BOPI 06/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.06.30
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.09.15
 Data decăderii din drepturi2009.09.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0221