For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.11.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.12.2004 Examinarea preliminara 28.02.2005 Examinarea de fond 31.10.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2007 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2867
(21)Numarul depozituluia 2004 0262
(22)Data depozitului2004.11.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFIRMA DE PRODUCERE ŞI COMERŢ "BIOPROTECT", MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; STRELEŢ Valerii, MD; COVALIOVA Olga, MD; GAINA Boris, MD; CINCILEI Angela, MD; DUCA Gheorghe, MD; DRAGALIN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFIRMA DE PRODUCERE ŞI COMERŢ "BIOPROTECT", MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare a plantelor
(13)Codul documentului
F1, BOPI 10/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 25/32 (2006.01); C02F 1/461 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2007.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0262