For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.11.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.11.2004 Examinarea preliminara 02.02.2005 Examinarea de fond 31.07.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2006 Eliberarea brevetului (G2) 16.11.2009 Valabil pana la 31.07.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2811
(21)Numarul depozituluia 2004 0273
(22)Data depozitului2004.11.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNICOLAU Gheorghe, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNICOLAU Gheorghe, MD; GOREA Oleg, MD; GOREA-NICOLAU Artemisia, MD; COJOCARU Alexei, RO; AVERBUCH Felix, IL; SIMINIUC Victor, MD; MARIŞ Maria, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNICOLAU Gheorghe, MD;
(54)Titlul inventieiImplant dentar elicoidal demontabil
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2006
F1, BOPI 07/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61C 8/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.07.31
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.11.16
 Data decăderii din drepturi2009.11.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0273