For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.06.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 29.06.2005 Examinarea preliminară 04.10.2005 Examinarea de fond 31.01.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2006 Eliberarea brevetului (G2) 27.06.2010 Valabil până la 31.12.2011 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2963
(21)Numarul depozituluia 2005 0182
(22)Data depozitului2005.06.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOUNEGRU Tudor, MD; BOŢAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru denocivizarea deşeurilor vinicole ce conţin albastru de Prusia
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F23G 5/12 (2006.01); F23G 5/24 (2006.01); F23G 7/00 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01); A62D 3/20 (2007.01); C12G 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.01.31
(47)Data eliberării brevetului2006.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.06.27
 Data decăderii din drepturi2010.06.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0182