For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.07.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.07.2005 Examinarea preliminara 26.09.2005 Examinarea de fond 31.05.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2006 Eliberarea brevetului (G2) 08.07.2011 Valabil pana la 31.01.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3045
(21)Numarul depozituluia 2005 0199
(22)Data depozitului2005.07.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNICOLAU Gheorghe, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNICOLAU Gheorghe, MD; GOREA Oleg, MD; GOREA-NICOLAU Artemisia, MD; BOTNAR Petru, MD; CIOBANU Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNICOLAU Gheorghe, MD;
(54)Titlul inventieiImplant dentar elicoidal demontabil
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2007
F1, BOPI 05/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61C 8/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.05.31
(47)Data eliberării brevetului2007.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.07.08
 Data decăderii din drepturi2011.07.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0199