For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.09.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.10.2005 Examinarea preliminara 07.06.2006 Examinarea de fond 31.08.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2007 Eliberarea brevetului (G2) 15.09.2016 Valabil pana la 30.04.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3121
(21)Numarul depozituluia 2005 0280
(22)Data depozitului2005.09.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.09.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; RÎMIŞ Constantin, MD; IAROVOI Petru, MD; SPÂNU Igor, MD; CHINTEA Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de profilaxie a hepatitei  virale B
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2007
F1, BOPI 08/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/56 (2006.01); A61K 39/29 (2006.01); A61P 31/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.08.31
(47)Data eliberării brevetului2007.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.09.15
 Data decăderii din drepturi2016.09.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:3378, 2006.03.30
Datele iniţiale:SPÂNU Constantin, MD; RÎMIŞ Constantin, MD; IAROVOI Petru, MD; SPÂNU Igor, MD;
Datele finale:SPÂNU Constantin, MD; RÎMIŞ Constantin, MD; IAROVOI Petru, MD; SPÂNU Igor, MD; CHINTEA Pavel, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0280