For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.11.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.12.2005 Examinarea preliminara 14.04.2006 Examinarea de fond 30.11.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2007 Eliberarea brevetului (G2) 25.11.2010 Valabil pana la 31.05.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3186
(21)Numarul depozituluia 2005 0343
(22)Data depozitului2005.11.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.11.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMEREUŢA Ion, MD; MORAR Aurel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie fitoterapeutică
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2007
F1, BOPI 11/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/53 (2006.01); A61K 36/38 (2006.01); A61K 36/28 (2006.01); A61K 36/484 (2006.01); A61K 36/534 (2006.01); A61P 1/04 (2006.01); A61P 25/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.11.30
(47)Data eliberării brevetului2007.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.11.25
 Data decăderii din drepturi2010.11.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0343