For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.12.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.12.2005 Examinarea preliminara 14.04.2006 Examinarea de fond 31.01.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2007 Eliberarea brevetului (G2) 01.12.2009 Valabil pana la 31.07.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3227
(21)Numarul depozituluia 2005 0350
(22)Data depozitului2005.12.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.12.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMEREUŢA Ion, MD; MORAR Aurel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie fitoterapeutică
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2007
F1, BOPI 01/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/53 (2006.01); A61K 36/484 (2006.01); A61K 36/15 (2006.01); A61K 36/28 (2006.01); A61K 36/882 (2006.01); A61K 36/38 (2006.01); A61K 36/35 (2006.01); A61K 36/534 (2006.01); A61P 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.01.31
(47)Data eliberării brevetului2007.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.12.01
 Data decăderii din drepturi2009.12.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0350