For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.12.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.01.2006 Examinarea preliminara 02.11.2006 Examinarea de fond 31.05.2007 Publicarea cererii (A) 31.01.2008 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.07.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2008 Eliberarea brevetului (C2) 02.12.2010 Valabil pana la 31.07.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3489
(21)Numarul depozituluia 2005 0351
(22)Data depozitului2005.12.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.01.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; CULIUC Leonid, MD; AGAFII Vasile, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de prelucrare electrochimică dimensională a metalelor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 11/2008
B2, BOPI 01/2008
A, BOPI 05/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25F 3/14 (2006.01); B23K 26/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.01.31
(47)Data eliberării brevetului2008.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.02
 Data decăderii din drepturi2010.12.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0351