For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.12.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.01.2006 Examinarea preliminara 21.03.2006 Examinarea de fond 31.12.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2007 Eliberarea brevetului (G2) 20.12.2010 Valabil pana la 31.07.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3200
(21)Numarul depozituluia 2005 0382
(22)Data depozitului2005.12.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNICOV Olga, MD; MOTRUC Natalia, MD; CIUMAC Jorj, MD; STURZA Rodica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a produselor de panificaţie dietetice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2007
F1, BOPI 12/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 8/02 (2006.01); A21D 2/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.12.31
(47)Data eliberării brevetului2007.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.20
 Data decăderii din drepturi2010.12.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:1049, 2006.02.02
Datele iniţiale:DESEATNICOV Olga, MD; MOTRUC Natalia, MD; CIUMAC Jorj, MD; STURZA Rodica, MD;
Datele finale:DESEATNICOV Olga, MD; MOTRUC Natalia, MD; CIUMAC Jorj, MD; STURZA Rodica, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0382