For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.03.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.03.2006 Examinarea preliminara 31.07.2006 Examinarea de fond 31.10.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2007 Eliberarea brevetului (G2) 21.03.2011 Valabil pana la 30.09.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3173
(21)Numarul depozituluia 2006 0087
(22)Data depozitului2006.03.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiConvertor de impedanţă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2007
F1, BOPI 10/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/02 (2006.01); H03H 11/46 (2006.01); G01R 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.10.31
(47)Data eliberării brevetului2007.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.03.21
 Data decăderii din drepturi2011.03.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2006 0087