For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.06.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.08.2006 Examinarea preliminara 02.04.2007 Examinarea de fond 30.09.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2009 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3392
(21)Numarul depozituluia 2006 0158
(22)Data depozitului2006.06.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.03.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTARLEV Vasile, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; DODON Adelina, MD; DICUSAR Galina, MD; AMARFII Tatiana, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARLEV Vasile, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; DICUSAR Galina, MD; DODON Adelina, MD; AMARFII Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTARLEV Vasile, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; DODON Adelina, MD; DICUSAR Galina, MD; AMARFII Tatiana, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a biscuiţilor
(13)Codul documentului
F1, BOPI 09/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 8/02 (2006.01); A21D 13/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2009.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2006 0158