For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.06.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.06.2006 Examinarea preliminara 18.12.2006 Examinarea de fond 31.05.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2007 Eliberarea brevetului (G2) 23.06.2012 Valabil pana la 31.12.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3304
(21)Numarul depozituluia 2006 0165
(22)Data depozitului2006.06.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.10.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; USATÎI Marin, MD; CREPIS Oleg, MD; LEUCĂ Petru, MD; USATÎI Adrian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de reproducere a somnului american
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2008
F1, BOPI 05/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.05.31
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.06.23
 Data decăderii din drepturi2012.06.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2006 0165