For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.01.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.02.2007 Examinarea preliminara 15.05.2007 Examinarea de fond 30.09.2008 Publicarea cererii (A) 31.07.2009 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.01.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2010 Eliberarea brevetului (C2) 12.01.2014 Valabil pana la 31.07.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3950
(21)Numarul depozituluia 2007 0006
(22)Data depozitului2007.01.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.01.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de identificare a obiectului electroconductor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 05/2010
B2, BOPI 07/2009
A, BOPI 09/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 1/12 (2006.01); G06K 9/18 (2006.01); G06K 9/46 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2008.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.07.31
(47)Data eliberării brevetului2010.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.01.12
 Data decăderii din drepturi2014.01.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0006