For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.01.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.01.2007 Examinarea preliminara 15.11.2007 Examinarea de fond 31.01.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2008 Eliberarea brevetului (G2) 17.01.2012 Valabil pana la 31.07.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3488
(21)Numarul depozituluia 2007 0009
(22)Data depozitului2007.01.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere electrolitică a hidrogenului
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2008
F1, BOPI 01/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25B 1/02 (2006.01); C25B 1/10 (2006.01); C25B 11/03 (2006.01); C25B 11/12 (2006.01); B01J 21/02 (2006.01); B01J 23/755 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.01.31
(47)Data eliberării brevetului2008.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.01.17
 Data decăderii din drepturi2012.01.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0009