For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.04.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.05.2007 Examinarea preliminara 30.09.2007 Publicarea hot. de respingere 15.10.2008 Examinarea de fond 31.10.2008 Publicare restabilire in drepturi 31.12.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2009 Eliberarea brevetului (G2) 23.04.2012 Valabil pana la 31.10.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3783
(21)Numarul depozituluia 2007 0108
(22)Data depozitului2007.04.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.10.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; TÎRŞU Mihai, MD; CONSTANTINOV Nicolai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie eoliană de uscare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2009
F1, BOPI 12/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/04 (2006.01); F26B 9/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.12.31
(47)Data eliberării brevetului2009.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 Data abandonarii (se considera retrasa)2007.09.30
 Temeiulart. 50(2)
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.04.23
 Data decăderii din drepturi2012.04.23
 Revalidarea la etapa eliberarii2008.10.31
 Data revalidării brevetului2008.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0108