For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.06.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.06.2007 Examinarea preliminara 28.09.2007 Examinarea de fond 29.02.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2008 Eliberarea brevetului (G2) 07.06.2012 Valabil pana la 31.12.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3495
(21)Numarul depozituluia 2007 0165
(22)Data depozitului2007.06.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.06.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; BUCEACEAIA Svetlana, MD; BRÎNZĂ Lilia, MD; MELENCIUC Mihai, MD; ZUBAREVA Vera, MD; TURTĂ Constantin, MD; BULHAC Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a plantelor legumicole
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2008
F1, BOPI 02/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01G 1/00 (2006.01); A01N 59/06 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.02.29
(47)Data eliberării brevetului2008.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.06.07
 Data decăderii din drepturi2012.06.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0165