For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.09.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.10.2007 Examinarea preliminara 31.03.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2008 Eliberarea brevetului (G2) 28.09.2014 Valabil pana la 31.03.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3538
(21)Numarul depozituluia 2007 0260
(22)Data depozitului2007.09.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.09.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUSATÎI Agafia, MD; MOLODOI Elena, MD; MOLDOVEANU Taisia, MD; BORISOVA Tamara, MD; TOPALĂ Lilia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de drojdie Saccharomyces carlsbergensis sursă de steroli
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2008
F1, BOPI 03/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/18 (2006.01); C12R 1/86 (2006.01); C07J 9/00 (2006.01); A61K 31/592 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.03.31
(47)Data eliberării brevetului2008.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.09.28
 Data decăderii din drepturi2014.09.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0260