For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.10.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.11.2007 Examinarea preliminara 31.05.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2008 Eliberarea brevetului (G2) 16.10.2012 Valabil pana la 30.04.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3582
(21)Numarul depozituluia 2007 0282
(22)Data depozitului2007.10.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.10.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUJOREANU Nicolae, MD; CHINTEA Pavel, MD; RALEA Tudor, MD; CHIRILOV Eleonora, MD; ŞVEŢ Stepan, MD; HAREA Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare a mărului
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2009
F1, BOPI 05/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 7/06 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01); A01N 43/08 (2006.01); A01N 43/12 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.05.31
(47)Data eliberării brevetului2009.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.10.16
 Data decăderii din drepturi2012.10.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0282