For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.11.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 12.12.2007 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2008 Eliberarea brevetului (G2) 06.11.2013 Valabil până la 31.05.2015 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 02.03.2021 06.11.2027 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3592
(21)Numarul depozituluia 2007 0302
(22)Data depozitului2007.11.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBARKAN Refael, IL; GHICAVÎI Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; BARKAN Refael, IL;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBARKAN Refael, IL; GHICAVÎI Victor, MD;
(54)Titlul inventiei Preparat uterotonic pentru tratamentul hemoragiilor uterine în cazul miomului uterin
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/155 (2006.01); A61P 15/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.05.31
(47)Data eliberării brevetului2009.01.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.11.06
 Data decăderii din drepturi2013.11.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2007 0302