For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.06.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.09.2008 Examinarea preliminara si de fond 30.04.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2009 Eliberarea brevetului (G2) 26.06.2015 Valabil pana la 31.12.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3885
(21)Numarul depozituluia 2008 0174
(22)Data depozitului2008.06.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.06.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHIHAI Oleg, MD; ERHAN Dumitru, MD; RUSU Ştefan, MD; MELNIC Galina, MD; ANGHEL Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament complex al poliparazitozelor la bovine
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 7/00 (2006.01); A61K 35/00 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); A61P 37/02 (2006.01); A61P 33/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.04.30
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.06.26
 Data decăderii din drepturi2015.06.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2008 0174