For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.08.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.12.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2010 Eliberarea brevetului (G2) 06.08.2013 Valabil pana la 28.02.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3943
(21)Numarul depozituluia 2008 0213
(22)Data depozitului2008.08.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.08.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC Alexandra, MD; STRATAN Maria, MD; COROPCEANU Eduard, MD; BOLOGA Olga, MD; RIJA Andrei, MD; CLAPCO Steliana, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULHAC Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2010
F1, BOPI 07/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/685 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C07C 251/70 (2006.01); C12N 9/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.07.31
(47)Data eliberării brevetului2010.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.08.06
 Data decăderii din drepturi2013.08.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2008 0213