For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.10.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.05.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2010 Eliberarea brevetului (C2) 30.10.2013 Valabil pana la 30.04.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4045
(21)Numarul depozituluia 2008 0269
(22)Data depozitului2008.10.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.10.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de identificare a obiectului electroconductor şi dispozitiv pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2011
B1, BOPI 05/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); B23H 9/06 (2006.01); B23H 3/00 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01); G06K 9/80 (2006.01); B23H 7/00 (2006.01); B23H 7/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.10.30
 Data decăderii din drepturi2013.10.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2008 0269