For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.10.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.05.2009 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2010 Eliberarea brevetului (C2) 30.10.2013 Valabil până la 30.04.2015 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 20.01.2021 30.10.2028 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4045
(21)Numarul depozituluia 2008 0269
(22)Data depozitului2008.10.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.10.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de identificare a obiectului electroconductor şi dispozitiv pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); B23H 9/06 (2006.01); B23H 3/00 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01); G06K 9/80 (2006.01); B23H 7/00 (2006.01); B23H 7/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.10.30
 Data decăderii din drepturi2013.10.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2008 0269