For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.11.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.12.2008 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2010 Eliberarea brevetului (C2) 27.11.2013 Valabil pana la 31.05.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4023
(21)Numarul depozituluia 2008 0284
(22)Data depozitului2008.11.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.11.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de aplicare a unui marcaj ireproductibil pe obiecte solide
(13)Codul documentului
C2, BOPI 10/2010
B1, BOPI 02/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 3/00 (2006.01); G06K 9/18 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01); G06K 9/80 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.11.27
 Data decăderii din drepturi2013.11.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2008 0284