For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.11.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.11.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2010 Eliberarea brevetului (C1) 05.11.2014 Valabil pana la 31.05.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4039
(21)Numarul depozituluia 2009 0115
(22)Data depozitului2009.11.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.11.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSANDU Ion, RO; ŞTIRBU Cătălina-Mihaela, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; ŞTIRBU Ilie-Cătălin, RO; SANDU Andrei Victor, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMicrosalină artificială de suprafaţă
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2011
B1, BOPI 05/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61G 10/02 (2006.01); A61H 33/06 (2006.01); A61K 9/14 (2006.01); A61K 9/72 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.11.05
 Data decăderii din drepturi2014.11.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2009 0115