For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.12.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.12.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2010 Eliberarea brevetului (C1) 09.12.2014 Valabil pana la 30.06.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4040
(21)Numarul depozituluia 2009 0132
(22)Data depozitului2009.12.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.12.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSANDU Ioan Gabriel, RO; CANACHE Maria, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; SANDU Andrei Victor, RO; SANDU Andrei-Victor, RO; VASILACHE Viorica, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Halocameră artificială de suprafaţă
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61G 10/02 (2006.01); A61H 33/06 (2006.01); A61K 9/14 (2006.01); A61K 9/72 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.12.09
 Data decăderii din drepturi2014.12.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2009 0132