For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.01.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.03.2010 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2011 Publicarea cererii (A2) 29.02.2012 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2012 Eliberarea brevetului (C1) 19.01.2014 Valabil pana la 31.07.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4151
(21)Numarul depozituluia 2010 0008
(22)Data depozitului2010.01.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.01.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de aplicare a marcajului individual de identificare şi marcaj individual de identificare
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2012
B1, BOPI 02/2012
A2, BOPI 09/2011
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 1/12 (2006.01); G06K 7/00 (2006.01); G06K 9/46 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01); G06K 9/80 (2006.01); B41M 5/40 (2006.01); B41M 5/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2011.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.02.29
(47)Data eliberării brevetului2012.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.01.19
 Data decăderii din drepturi2014.01.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2010 0008