For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.08.2012 Depunerea cererii 21.09.2012 Tansformarea in CBI 28.09.2012 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2013 Eliberarea brevetului (C1) 06.04.2023 Valabil pana la 31.12.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 14.06.2024 06.10.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 06.04.2032 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4224
(21)Numarul depozituluia 2012 0068
(22)Data depozitului2012.04.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.09.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; ADAJUC Victoria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae  pentru producerea vinurilor albe seci aromate
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2012 0059 2012.09.21
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2013
B1, BOPI 05/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/16 (2006.01); C12R 1/865 (2006.01); C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/022 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.05.31
(47)Data eliberării brevetului2013.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.06
 Data decăderii din drepturi2023.04.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/details/a 2012 0068