For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.11.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.03.2013 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2013 Eliberarea brevetului (C1) 21.02.2024 29.11.2032 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4230
(21)Numarul depozituluia 2012 0112
(22)Data depozitului2012.11.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSÎRBU Fiodor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSÎRBU Fiodor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSÎRBU Fiodor, MD;
(54)Titlul inventieiSigiliu
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2013
B1, BOPI 05/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G09F 3/03 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.05.31
(47)Data eliberării brevetului2013.12.31
(74)ReprezentantGLAZACEVA Galina, str. Ghioceilor nr.1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2032.11.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2012 0112