For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.08.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.08.2015 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2017 Publicarea cererii (A2) 30.04.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2017 Eliberarea brevetului (C1) 26.02.2024 10.08.2030 Valabil pana la 10.08.2031 Achitarea taxei de mentinere 10.08.2035 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4478
(21)Numarul depozituluia 2015 0074
(22)Data depozitului2015.08.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.10.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGOLBAN Dorel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGOLBAN Dorel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGOLBAN Dorel, MD;
(54)Titlul inventieiAngrenaj sinusoidal (variante) şi procedeu de realizare a acestuia
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2017
B1, BOPI 04/2017
A2, BOPI 02/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/28 (2006.01); F16H 1/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2017.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.04.30
(47)Data eliberării brevetului2017.11.30
(74)ReprezentantCRASNOVA Nadejda, Str. Albişoara nr. 18, ap. 70, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2030.08.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2015 0074