For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.09.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.11.2015 Examinarea preliminara si de fond 29.02.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2016 Eliberarea brevetului (C1) 30.09.2020 Valabil pana la 30.04.2022 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4401
(21)Numarul depozituluia 2015 0093
(22)Data depozitului2015.09.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.11.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ, RO;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; DUMITRESCU Cătălin, RO; CIOBANU Oleg, MD; CIOBANU Radu, MD; COZMA Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ, RO;
(54)Titlul inventieiSistem de orientare a panourilor fotovoltaice
(13)Codul documentului
C1, BOPI 10/2016
B1, BOPI 02/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60K 16/00 (2006.01); F24J 2/54 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.02.29
(47)Data eliberării brevetului2016.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.09.30
 Data decăderii din drepturi2020.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2015 0093