For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.11.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.12.2016 Examinarea preliminara si de fond 30.11.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2018 Eliberarea brevetului (C1) 09.11.2023 Valabil pana la 28.05.2024 09.11.2024 Achitarea taxei de mentinere 09.11.2036 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4532
(21)Numarul depozituluia 2016 0124
(22)Data depozitului2016.11.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.11.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; GUŢUL Tatiana, MD; CLAPCO Steliana, MD; BIVOL Cezara, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; DVORNICOV Dmitrii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare  a tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2018
B1, BOPI 11/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C12R 1/845 (2006.01); C12N 9/14 (2006.01); C12N 9/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.11.30
(47)Data eliberării brevetului2018.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.11.09
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2016 0124