For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.02.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.03.2017 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2018 Eliberarea brevetului (C1) 15.02.2022 Valabil pana la 31.10.2023 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4542
(21)Numarul depozituluia 2017 0017
(22)Data depozitului2017.02.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.02.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; RUDI Liudmila, MD; ZINICOVSCAIA Inga, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CEPOI Liliana, MD; DJUR Svetlana, MD; IUSHIN Nikita, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2018
B1, BOPI 12/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); C01G 5/00 (2006.01); B82Y 5/00 (2011.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.12.31
(47)Data eliberării brevetului2018.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, COLESNIC Inesa, GROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.02.15
 Data decăderii din drepturi2022.02.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2017 0017