For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.09.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.09.2017 Examinarea preliminara 06.10.2017 Constituirea depozitului national reglementar 19.10.2017 Examinarea de fond 31.01.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2019 Eliberarea brevetului (C1) 11.09.2022 Valabil pana la 30.06.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 21.05.2024 11.09.2037 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4613
(21)Numarul depozituluia 2017 0078
(22)Data depozitului2017.09.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.09.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; RUSNAC Roman, MD; RUSNAC Anna, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiEtil-4-{2-[(piridin-2-ilmetiliden)hidrazinocarbotioil]amino}benzoat monohidrat care manifestă proprietăţi de inhibitor al proliferării celulelor HL-60 ale leucemiei mieloide umane
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2019
B1, BOPI 01/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/08 (2006.01); C07C 69/78 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.01.31
(47)Data eliberării brevetului2019.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.09.11
 Data decăderii din drepturi2022.09.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/details/a 2017 0078