For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.12.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.12.2018 Examinarea preliminara 15.02.2019 Constituirea depozitului national reglementar 15.02.2019 Examinarea de fond 31.12.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2020 Eliberarea brevetului (C1) 30.05.2023 04.12.2023 Valabil pana la 04.12.2024 Achitarea taxei de mentinere 04.12.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4662
(21)Numarul depozituluia 2018 0106
(22)Data depozitului2018.12.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.12.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOBROJAN Sergiu, MD; ŞALARU Victor, MD; DOBROJAN Galina, MD; JIGĂU Gheorghe, MD; COSTICA Mihai, RO; CIOBANU Eugeniu, MD; TĂRÎŢA Tatiana, MD; SEMENIUC Evgheni, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a seminţelor de grâu înainte de semănat
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/06 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.12.31
(47)Data eliberării brevetului2020.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.12.04
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2018 0106