For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.12.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.01.2020 Examinarea preliminara 29.06.2020 Constituirea depozitului national reglementar 15.07.2020 Examinarea de fond 30.06.2021 Publicarea cererii (A2) 31.12.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2022 Eliberarea brevetului (C1) 17.04.2024 31.12.2024 Valabil pana la 31.12.2025 Achitarea taxei de mentinere 31.12.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4781
(21)Numarul depozituluia 2019 0101
(22)Data depozitului2019.12.31
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.06.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; VACULENCO Maxim, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; VACULENCO Maxim, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; VACULENCO Maxim, MD;
(54)Titlul inventieiTransmisii planetare precesionale  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2022
B1, BOPI 12/2021
A2, BOPI 06/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/28 (2006.01); F16H 1/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.12.31
(47)Data eliberării brevetului2022.07.31
(74)ReprezentantSOSNOVSCHI Victor, Str. Ghinta Latină 15, bloc.2, ap.88, MD-2044, mun. Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2019 0101