For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.03.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.04.2020 Examinarea preliminara 22.06.2020 Constituirea depozitului national reglementar 24.06.2020 Examinarea de fond 30.09.2021 Publicarea cererii (A1) 31.01.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2022 Eliberarea brevetului (C1) 26.05.2024 12.03.2025 Valabil pana la 12.03.2026 Achitarea taxei de mentinere 12.03.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4785
(21)Numarul depozituluia 2020 0022
(22)Data depozitului2020.03.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.03.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD; KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE; UNIVERSITÄT BERN, CH;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKULCIŢKI Veaceslav, MD; GÎRBU Vladilena, MD; PRUTEANU Elena, MD; RENAUD Philippe, CH; DAELEMANS Dirk, BE; UNGUR Nicon, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD; KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE; UNIVERSITÄT BERN, CH;
(54)Titlul inventieiMetil ent-15-hidroxi-16-azido-17-carboximetoximetilkauranoat cu activitate citotoxică selectivă
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2022
B1, BOPI 01/2022
A1, BOPI 09/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 247/14 (2006.01); C07C 61/08 (2006.01); A61K 31/655 (2006.01); A61K 31/015 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.01.31
(47)Data eliberării brevetului2022.08.31
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.03.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2020 0022