For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.06.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.07.2020 Examinarea preliminara 22.09.2020 Constituirea depozitului national reglementar 22.09.2020 Examinarea de fond 31.12.2021 Publicarea cererii (A2) 31.01.2023 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2023 Eliberarea brevetului (C1) 25.02.2024 09.06.2025 Valabil pana la 09.06.2026 Achitarea taxei de mentinere 09.06.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4840
(21)Numarul depozituluia 2020 0053
(22)Data depozitului2020.06.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.06.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMONAICO Eduard, MD; MONAICO Elena, MD; URSACHI Veaceslav, MD; TIGHINEANU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a nanofirelor de arseniură de galiu
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2023
B1, BOPI 01/2023
A2, BOPI 12/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82B 3/00 (2011.01); B82Y 40/00 (2011.01); H01L 21/3063 (2011.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.01.31
(47)Data eliberării brevetului2023.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr., SĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.09
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2020 0053