For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.12.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.12.2020 Examinarea preliminara 26.01.2021 Constituirea depozitului national reglementar 26.01.2021 Examinarea de fond 31.08.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2022 Eliberarea brevetului (C1) 20.06.2024 02.12.2025 Valabil pana la 02.12.2026 Achitarea taxei de mentinere 02.12.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4764
(21)Numarul depozituluia 2020 0083
(22)Data depozitului2020.12.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.12.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; GRAUR Vasilii, MD; USATAIA Irina, MD; GARBUZ Olga, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompusul dibromo{metil-N-(prop-2-en-1-il)-2-[1-(piridin-2-il)-etiliden]hidrazincarbimidotioat-N,N,S}cupru, care inhibă proliferarea celulelor rabdomiosarcomului uman
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2022
B1, BOPI 08/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/08 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07D 213/53 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.08.31
(47)Data eliberării brevetului2022.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.12.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2020 0083