For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.05.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.06.2009 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2010 Eliberarea brevetului (Z) 14.05.2015 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului178
(21)Numarul depozituluis 2009 0084
(22)Data depozitului2009.05.14
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDONICĂ Ilie, MD; RAPCEA Mihail, MD; BOGDAN Ion, MD; DONICA Nicolae, MD; DONICĂ Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tăiere a pomilor fructiferi de vişin, cireş şi cais
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2010
Y, BOPI 04/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 17/00 (2006.01); A01G 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.04.30
(47)Data eliberării brevetului2010.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.05.14
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2009 0084