For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.02.2012 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.03.2012 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.07.2012 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2013 Eliberarea brevetului (Z) 14.02.2018 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului535
(21)Numarul depozituluis 2012 0035
(22)Data depozitului2012.02.14
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCORENCOV Alexandr, MD; MININ Arcadi, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCORENCOV Alexandr, MD; MININ Arcadi, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCORENCOV Alexandr, MD; MININ Arcadi, MD;
(54)Titlul inventiei Indicator al câmpului magnetic
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 33/00 (2006.01); G01R 5/14 (2006.01); G07C 11/00 (2006.01); G08B 13/24 (2006.01); G01D 4/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.07.31
(47)Data eliberării brevetului2013.04.30
(74)ReprezentantGLAZACEVA Galina, str. Ghioceilor nr.1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 Brevete expirate; Data expirarii2018.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.02.14
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2012 0035