For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.10.2013 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.01.2014 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.05.2014 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2014 Eliberarea brevetului (Z5) 31.10.2019 Eliberarea brevetului prelungit 10.08.2022 18.10.2023 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului771
(21)Numarul depozituluis 2013 0172
(22)Data depozitului2013.10.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCROPOTOVA Janna, MD; POPEL Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Umplutură termostabilă pentru produse de panificaţie şi cofetărie
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 21/12 (2016.01); A23L 29/231 (2016.01); A23L 29/30 (2016.01); A23L 33/21 (2016.01); C08B 37/00 (2006.01); C08B 37/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.05.31
(47)Data eliberării brevetului2014.12.31
(74)ReprezentantŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.10.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2013 0172