For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.11.2013 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 03.12.2013 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.05.2014 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2014 Eliberarea brevetului (Z5) 31.10.2019 Eliberarea brevetului prelungit 15.08.2022 15.11.2023 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului769
(21)Numarul depozituluis 2013 0196
(22)Data depozitului2013.11.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, MD; VASILEVSCHI Sergiu, MD; PRISACARI Valeriu, MD; ŢIGANU Ignat, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de stabilizare a rampei maşinii de stropit
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01); F16F 15/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.05.31
(47)Data eliberării brevetului2014.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia, GHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.11.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2013 0196