For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.04.2014 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.05.2014 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2014 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2015 Eliberarea brevetului (Z) 29.04.2020 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului849
(21)Numarul depozituluis 2014 0057
(22)Data depozitului2014.04.29
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCAISÎN Larisa, MD; CARPINCIC Valeriu, UA; BUŞEV Vitalie, MD; BIVOL Ludmila, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCAISÎN Larisa, MD; CARPINCIC Valeriu, UA; BUŞEV Vitalie, MD; BIVOL Ludmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCAISÎN Larisa, MD; CARPINCIC Valeriu, UA; BUŞEV Vitalie, MD; BIVOL Ludmila, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de creştere a tineretului suin
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2015
Y, BOPI 12/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 1/00 (2006.01); A23K 1/16 (2006.01); A23K 1/18 (2006.01); A23K 1/175 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.12.31
(47)Data eliberării brevetului2015.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 Brevete expirate; Data expirarii2020.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.04.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2014 0057