For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.09.2014 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.04.2015 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2015 Publicarea hot. de acordare (Y) 29.02.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2016 Eliberarea brevetului (Z) 25.09.2020 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului944
(21)Numarul depozituluis 2014 0124
(22)Data depozitului2014.09.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURACHI Iurie, MD; BERZAN Vladimir, MD; ERMURACHI Iurie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInvertor pentru modul fotovoltaic  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2016
Y, BOPI 08/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 7/42 (2006.01); H02M 7/44 (2006.01); H02M 7/48 (2006.01); H02M 7/53 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.08.31
(47)Data eliberării brevetului2016.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 Brevete expirate; Data expirarii2020.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.09.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2014 0124