For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.09.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.11.2015 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2017 Eliberarea brevetului (Z) 28.09.2021 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1044
(21)Numarul depozituluis 2015 0133
(22)Data depozitului2015.09.28
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCAISÎN Larisa, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCAISÎN Larisa, MD; VRANCEAN Vasile, MD; EREMIA Nicolae, MD; HAREA Vasile, MD; GROSU Natalia, MD; BIVOL Ludmila, MD; BUŞEV Vitalie, MD; SNITCO Taisia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCAISÎN Larisa, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de hrănire a porcinelor
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2017
Y, BOPI 06/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 1/00 (2006.01); A23K 1/16 (2006.01); A23K 1/18 (2006.01); A01K 67/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.06.30
(47)Data eliberării brevetului2017.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 Brevete expirate; Data expirarii2022.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.09.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2015 0133