For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.05.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.07.2016 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2017 Eliberarea brevetului (Z) 30.05.2022 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1117
(21)Numarul depozituluis 2016 0069
(22)Data depozitului2016.05.30
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDRAGANOVA Elena, MD; POPEL Svetlana, MD; CROPOTOVA Janna, MD; PARŞACOVA Lidia, MD; PUJAILO Evdochia, MD; PÎRGARI Elena, MD; COLESNICENCO Alexandra, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a pâinii funcţionale îmbogăţite cu fibre alimentare
(13)Codul documentului
Z, BOPI 09/2017
Y, BOPI 02/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 13/00 (2006.01); A21D 2/36 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.02.28
(47)Data eliberării brevetului2017.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 Brevete expirate; Data expirarii2022.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.05.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2016 0069