For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.08.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.09.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 25.12.2017 Constituirea depozitului national reglementar 31.03.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2018 Eliberarea brevetului (Z) 10.08.2022 Valabil pana la 30.04.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1237
(21)Numarul depozituluis 2017 0092
(22)Data depozitului2017.08.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSÎRBU Tamara, MD; MASLOBROD Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a seminţelor de cereale înainte de semănat
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/06 (2006.01); A01N 63/00 (2006.01); A01N 63/04 (2006.01); C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.03.31
(47)Data eliberării brevetului2018.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.08.10
 Data decăderii din drepturi2022.08.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/s 2017 0092